Oferta


Projektowanie
Projektujemy budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, dydaktyczne, obiekty sportowe, handlowo-usługowe, magazynowe, obiekty przemysłowe i inżynierskie. Przeprowadzamy przez zawiłości procedury administracyjnej uzyskania pozwolenia na budowę. Przygotowujemy materiały przedprojektowe, między innymi: mapy do celów projektowych, decyzje o warunkach zabudowy, warunki techniczne.

Oferujemy:

projekty koncepcyjne, projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze
projekty architektoniczne i konstrukcyjne
projekty instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych
projekty instalacji i sieci elektrycznych
inwentaryzacje budowlane i opinie konstrukcyjne
kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne
sprzedaż i adaptację projektów gotowych

 


Nadzór budowlany
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dopilnujemy prawidłowej realizacji inwestycji - od zgłoszenia rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym zakresie oferujemy: pomoc w wyborze wykonawcy, pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W trakcie eksploatacji budynków i obiektów budowlanych wykonujemy przeglądy okresowe stanu technicznego i prowadzimy księgę obiektu budowlanego.

 

Świadectwa energetyczne
Od 1 stycznia 2009 na mocy Dyrektywy (2002/91/CE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków wszystkie nowooddawane do użytku budynki oraz budynki i lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Certyfikat taki zawiera informacje o ilości energii (wskaźnik EP wyrażony w kWh/m2/rok) aktualnie zużywanej lub wyliczonej na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Świadectwo ważne jest 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.

Mapka dojazdu

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych BL PROJEKT Ludwik Breza | ul. Gdańska 42, 83-330 Żukowo | tel: 0602 783 915 | biuro@blprojekt.pl
Designed with by jakubskowronski.com